banzujlala

10 tekstów – auto­rem jest banzuj­la­la.

Kłamiesz mówisz prawdę...już mi wszys­tko jedno... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lutego 2013, 19:54

Z dnia na dzień za­miast byś mądrzej­szą jes­tem jeszcze głup­sza...za­miast wie­dzieć więcej wiem mniej...za­miast do­rosnąć ja stoję w miej­scu...TAK chcę zos­tać małą dziewczynką.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lutego 2013, 19:55

Może to jest dla ciebie za trud­ne do pojęcia ale ja mam uczu­cia...więc jak masz za­miar mnie ra­nić to się nie zbliżaj... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2013, 21:42

Za­nim mi zaczniesz wma­wiać że mnie kochasz to...weź to 100 ra­zy przemyśl... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lutego 2013, 20:29

Cza­sem myślę czy ty tak dob­rze umiesz kłamać czy ja jes­tem ta­ka naiwna... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2013, 21:16

Bo­je się po­wie­dzieć "NIE"... bo mogę cię wte­dy zranić... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2013, 19:54

Życie jest jak la­tawiec raz le­ci z wiat­rem a raz pod wiatr... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 stycznia 2013, 13:44

Nie można poz­wo­lić aby jed­no słowo, kłótnia, niepo­rozu­mienie...zniszczyło coś co bu­dowa­liśmy cho­ler­nie długa... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 stycznia 2013, 17:38

-Kochasz mnie?
-TAK
- Na ile procent?
- Na 99 %
- A ten 1%...
- Niena­widzę cię za to że kochasz ta­kiego dup­ka jak ja... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2013, 18:05

Są ta­kie dni że przy życiu trzy­mają mnie tyl­ko wspom­nienia związa­ne z tobą...dla­tego pa­miętaj jes­teś dla mnie cho­ler­nie ważny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 grudnia 2012, 17:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

banzujlala

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność